Postdoctorale beurzen financieren een tijdelijke aanstelling voor onderzoekers die een doctoraat behaalden. Meestal gaat het om een arbeidsovereenkomst, specifiek op onderzoek gericht, en de rol van de promotor is beperkt. Vaak zijn ze van kortere duur dan een predoctoraal mandaat.

Het onderzoek moet bijdragen tot de wetenschappelijke output van de onderzoeksgroep door wetenschappelijke bijdragen te publiceren. De onderzoeker kan ook meewerken aan een onderzoeksproject, doctorandi begeleiden of onderwijstaken op zich nemen.

FWO Junior & Senior Postdoctoraal Onderzoeker

FWO Fundamenteel Klinisch Mandaat

Het FWO fundamenteel klinisch mandaat ondersteunt goed opgeleide artsen en onderzoekers die een volwaardige carrière binnen het translationeel onderzoek nastreven.

De mandaten bieden de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van een klinische functie in functie van het onderzoek.

Translationeel onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel biomedisch onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en het klinisch onderzoek, dat zich op patiënten richt.

VLAIO Innovatiemandaat

Innovatiemandaten zijn specifiek gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, en dit hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf. Deze mandaten worden gefinancierd via het VLAIO.

De regeling staat open voor alle houders van een doctoraatsdiploma, voor alle nationaliteiten en alle studierichtingen/wetenschappelijke disciplines.

Twee oproepen per jaar, met afsluitdata voor indiening in maart en september.

Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships

De Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships zijn individuele onderzoekstoelagen voor veelbelovende, ervaren onderzoekers die hen de kans bieden hun vaardigheden door internationale of intersectorale mobiliteit te vergroten.

Concreet vertaalt dit zich in postdoctorale mandaten, op te nemen in een gastinstelling in een ander land dan het land waarin ze voordien actief waren.

Er zijn twee soorten van mandaten:

  • European Fellowships voor postdoctorale onderzoekers die elders in Europa willen werken of naar Europa willen terugkeren;
  • Global Fellowships voor postdoctorale onderzoekers die buiten Europa willen werken (met een verplichte terugkeerfase van één jaar naar een instelling in Europa).

De European Fellowships hebben een duur van 1 tot 2 jaar, de Global Fellowships een duur van 2 tot 3 jaar.

Er is één oproep per jaar met afsluitdatum in september.

IOF Onderzoeks- en valorisatiemanagers

Ten laste van het Industrieel onderzoeksfonds (IOF) Universiteit Antwerpen  worden een beperkt aantal IOF-mandaathouders gefinancierd. Een IOF-postdoctoraal mandaat heeft in principe een looptijd van onbepaalde duur.  De taak van de mandaat­houder bestaat erin een structuur uit te bouwen rond de verschillende onderzoeks­groepen van het onthalende onderzoeksconsortium met het oog op de verdere ontwikkeling van onderzoeksresultaten en de actieve valorisatie en marktintroductie ervan. Het resultaat van hun inzet moet zich vertalen in een toename van de IOF-parameters voor de Associatie Antwerpen. 

Alvorens een mandaat vacant verklaard wordt, selecteert men een onderzoeksconsortium. Hierin dienen verschillende (minstens 2) onderzoeksgroepen samen­gebracht te worden teneinde voldoende kritische massa op te bouwen met een strategische meerwaarde voor de Universiteit Antwerpen en de Associatie Univer­siteit en Hogescholen Antwerpen. Het consortium formuleert dan de externe vacature waarop de IOF-mandaathouder wordt aangetrokken.