Beleef de eindejaarsboodschap op je smartphone

Experience the message on your smartphone

Geniet van je hologram

  • Haal het holografische prisma en de zuignap uit het zakje. 
  • Vouw het prisma in de juiste positie en verwijder de plastic folie aan de binnen- en buitenkant. Plaats de zuignap op de bodem van het prisma.
  • Scan bovenstaande QR-code en draai je smartphone horizontaal.
  • Plaats het prisma op je smartphone en zorg er voordat de video in landschapsmodus staat.
  • Geen smartphone? Bekijk de Youtube-video

Enjoy your hologram

  • Take the holographic prism andthe suction cup out of the bag.
  • Fold the prism into the correct position and remove theplastic foil from the inside and outside.Place the suction cup into the point of the prism. 
  • Scan the QR code above and turnyour smartphone horizontally.
  • Stick the prism onto your smartphone andmake sure the video is in landscape mode. 
  • No smartphone? Watch the Youtube-movie