Master in de biomedische wetenschappen: tropische biomedische wetenschappen

Master in de biomedische wetenschappen: tropische biomedische wetenschappen

Je opleiding

De studierichting biomedische wetenschappen vormt kwaliteitsvolle wetenschappers die in een breed biomedisch veld onderzoek kunnen uitvoeren en begeleiden in een academische, klinische of industriële context.

Biomedische wetenschappen bestudeert de gezonde en zieke mens en relevante diermodellen. Met de nadruk op de mens onderscheidt biomedische wetenschappen zich duidelijk van de studierichtingen biologie, bio-ingenieur en diergeneeskunde.

De opleiding is niet gericht op het verwerven van klinische vaardigheden, dit komt aan bod in geneeskunde en farmacie, maar bereidt wel voor op technologisch of wetenschappelijk onderzoek in een klinische context.

In Antwerpen is de studierichting biomedische wetenschappen een multidisciplinaire opleiding met docenten van de Faculteiten Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen, Geneeskunde en Wetenschappen.

Binnen de masteropleiding heb je de kans een eigen studieoriëntatie te bepalen. Je combineert je afstudeerrichting (major) met een minor onderzoek, ondernemerschap of ondernemerschap-onderzoek waarmee je je verder in een gewenste richting kan oriënteren.

Tijdens de masteropleiding wordt de helft van de studietijd besteed aan de onderzoekspraktijk tijdens stages en het thesiswerk. Er wordt steeds de kans geboden de studie voor een deel in het buitenland te realiseren. 

Je toekomst

Afgestudeerden van de richting infectieziekten en tropische ziekten gaan aan de slag als onderzoeker in het Instituut voor Tropische Geneeskunde, farmaceutische bedrijven en universitaire laboratoria waar tropische ziekten en importziekten in het algemeen bestudeerd worden. Zij kunnen verderwerken aan een doctoraal proefschrift waarna zij als onderzoeker of onderzoeksmanager kunnen doorstromen naar farmaceutische en biotechnologische bedrijven.