Op deze pagina vind je een aantal vaak voorkomende inschrijvingssituaties waarbij een bijkomende procedure moet gevolgd worden om te kunnen inschrijven.  Meestal gaat het over het vooraf bekomen van een toelating of het indienen van extra documenten.

Ik wil me inschrijven...

...maar ik heb geen diploma van de Vlaamse gemeenschap

Je bent in het bezit van een diploma van een erkende onderwijsinstelling in België, Nederland of Luxemburg

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, dan kan je rechtstreeks de standaard inschrijvingsprocedure volgen. De toelating van de faculteit is vereist indien je diploma volgens de studiegids niet expliciet toelating geeft tot de opleiding die je wenst te volgen.

Belangrijke informatie voor studenten met een bachelor- of masterdiploma van een erkende onderwijsinstelling in Nederland of Luxemburg die wensen in te schrijven in respectievelijk een schakelprogramma, master of een master-na-master opleiding:
De graad van bachelor, resp. master uitgereikt door erkende onderwijsinstellingen in Nederland en Luxemburg wordt als niveaugelijkwaardig erkend met de graad van bachelor, resp. master in Vlaanderen.
Kandidaat-studenten met een Nederlands of luxemburgs bachelordiploma kunnen dus ook rechtstreeks inschrijven wanneer het schakelprogramma (in het geval van een professionele bachelor) of de masteropleiding (in het geval van een academische bachelor) open staat voor alle bachelordiploma’s of wanneer het diploma uit Nederland of Luxemburg expliciet vermeld wordt bij de toelatingsvoorwaarden in de studiegids.
Met een Nederlands of Luxemburgs masterdiploma kan men rechtstreeks inschrijven wanneer de master-na-masteropleiding open staat voor alle masterdiploma’s of wanneer het diploma uit Nederland of Luxemburg expliciet vermeld wordt bij de toelatingsvoorwaarden in de studiegids.
Wanneer je Nederlands of Luxemburgs diploma niet expliciet werd opgenomen in de lijst van diploma’s die toegang geven tot de opleiding of wanneer de opleiding niet open staat voor alle bachelordiploma’s, respectievelijk alle masterdiploma’s (zoals beschreven in de studiegids) is toelating van de faculteit wel vereist. Met de toelating van de faculteit kan je dan rechtstreeks de standaard inschrijvingsprocedure volgen.

Je bent in het bezit van een diploma van een onderwijsinstelling buiten België, Nederland en Luxemburg

Raadpleeg dan onze Engelstalige pagina's betreffende "Admission and enrolment".

...voor een academische opleiding en enkel deelnemen aan de examens

Wens je het diploma van een academische opleiding te behalen door enkel deel te nemen aan de examens, en dus in te schrijven met een examencontract-diploma, dan heb je vooraf de toelating van de betrokken faculteit nodig. 

Na het bekomen van de toelating kan je inschrijven volgens de voorziene procedure.

...voor enkele (keuze)opleidingsonderdelen

Opleidingsonderdelen volgen, niet in het kader van een opleiding

Indien je, los van eventuele andere inschrijvingen, enkele opleidingsonderdelen wil volgen aan de Universiteit Antwerpen, dan kan dit via een creditcontract of een examencontract-creditbewijs .  Voor deze contracten moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en heb je steeds de toelating van de faculteit nodig! Daarna kom je inschrijven volgens de voorziene procedure.  De toegelaten opleidingsonderdelen selecteer je daarna zelf via je SisA selfservice.  Studiegeld is verschuldigd op basis van de studiepunten van de toegelaten opleidingsonderdelen.

Opleidingsonderdelen volgen in het kader van een opleiding aan een andere Belgische universiteit of Vlaamse hogeschool (Interuniversitair akkoord)

Je bent voor een opleiding aan een andere Belgische universiteit of aan een hogeschool ingeschreven. Indien er tussen de Universiteit Antwerpen en de betrokken instelling een 'interuniversitair akkoord' bestaat, krijg je de kans onder de voorwaarden van het akkoord om één of enkele keuzevakken aan de Universiteit Antwerpen te volgen. Het moet gaan over de opleidingsonderdelen die je niet in de eigen instelling kan volgen en die je in je eigen instelling als keuze-opleidingsonderdeel kan volgen. We spreken in dit geval over een registratie volgens het interuniversitair akkoord.  Momenteel bestaat dit akkoord standaard tussen de Belgische universiteiten en tussen de instellingen van de Associatie Universiteit Hogescholen Antwerpen (AUHA).

Naast de toestemming in de eigen instelling heb je ook de toelating van de faculteit van de Universiteit Antwerpen nodig dat je dit opleidingsonderdeel mag volgen in het kader van het akkoord.  Deze toelating vraag je voor de registratie aan bij de betrokken faculteit via hun helpdesk.

Voor de registratie zelf heb je dan nog de volgende documenten nodig:

 • Een toetredingsovereenkomst, te bekomen via de online aanmelding . Voor de keuze van de inschrijving maak je de volgende selectie: "Diplomacontract --> Uitwisseling en overige --> Interuniversitair --> Interuniversitair akkoord X" (waar X staat voor de betrokken faculteit).
 • Een kopie van je identiteitskaart.

​Je dient beide bovenstaande documenten elektronisch in via het aanmaken van een ticket in onze helpdesk tijdens de inschrijvingsperiode. Opgelet, je inschrijving in de diplomaopleiding (onder diplomacontract) in je thuisinstelling moet reeds in orde én voor Vlaamse universiteiten en hogescholen terug te vinden zijn in de Databank Hoger Onderwijs op basis van je rijksregisternummer.  Indien het gaat over een Waalse universiteit moet ook een schriftelijk bewijs van inschrijving aanwezig zijn in je dossier en moet je kunnen aantonen dat je voldoet aan de taalvoorwaarden Nederlands indien het gaat over een Nederlandstalig opleidingsonderdeel.

Een bijkomende belangrijke voorwaarde voor de verwerking van je registratie is dat de organisator via het studentenadministratiesysteem SisA reeds de toelating heeft ingevoerd.

Na de registratie door de centrale studentenadministratie ontvang je een persoonlijke toegangscode voor SisA, Blackboard en Webmail.
Via SisA moet je dan een foto voor je studentenkaart opladen.  Nadien ontvang je op je postadres een studentenkaart.
Belangrijk: De inschrijving in de opleidingsonderdelen die je aan de Universiteit Antwerpen wil volgen, moet je zelf, na de verwerking van je registratie in het universitair akkoord, in orde brengen via je SisA selfservice!

Opleidingsonderdelen volgen in het kader van een opleiding aan een buitenlandse universiteit (uitwisseling in het kader van een Erasmus-overeenkomst)

Je bent voor een opleiding aan een buitenlandse universiteit ingeschreven. In het kader van een Erasmus-uitwisseling krijg je de kans om één of enkele opleidingsonderdelen aan de Universiteit Antwerpen te volgen. We spreken in dit geval over een inschrijving in het kader van een uitwisselingsprogramma.  Alle informatie vind je op de pagina's voor de Uitwisselingsstudenten.

Een opleidingsonderdeel volgen in het kader van het honoursaanbod voor uitblinkende leerlingen secundair onderwijs

Ben je leerling in het secundair onderwijs en heb je zin in extra uitdaging? In je zesde jaar secundair onderwijs kan je alvast één opleidingsonderdeel aan de Universiteit Antwerpen volgen.  Meer informatie vind je hier.

 

...voor meerdere opleidingen

Opleidingen combineren is gelijktijdig inschrijven voor twee of meer opleidingen.  Afhankelijk van de relatie tussen de opleidingen waarvoor je wil inschrijven, zijn er twee situaties mogelijk:

 • Combineren van opleidingen zonder volgtijdelijkheid

Je schrijft in voor twee opleidingen die niet aan elkaar gerelateerd zijn op basis van toelatingsvoorwaarden, bijvoorbeeld voor twee bacheloropleidingen.  Je moet natuurlijk wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor elke opleiding waarvoor je wil inschrijven. In dat geval is voor de combinatie geen toelating van de faculteit vereist, zolang het gaat over maximum twee studieprogramma's en het totaal aantal studiepunten van de gecombineerde studieprogramma's niet groter is dan 66.  Je kan inschrijven volgens de voorziene procedure.  Voor de combinatie van meer dan twee niet gerelateerde opleidingen is de toelating wel vereist.

 • Combineren van opleidingen met volgtijdelijkheid

Je schrijft in voor opleidingen die wel voor de toelating van elkaar afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld: Je wilt je inschrijven voor een opleiding van een hogere graad (master), terwijl je het diploma van de lagere graad (bachelor) dat toelating geeft tot die hogere graad, nog moet behalen.  Bij het combineren van opleidingen met volgtijdelijkheid is in principe de goedkeuring van de faculteit vereist, aangezien je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van één van de opleidingen.  Bij het indienen van je studieprogramma's via je SisA selfservice moet je steeds de richtlijnen van de faculteit volgen en kan de faculteit je studieprogramma's beperken.  Je kan inschrijven volgens de voorziene procedure, maar moet rekening houden met bovenstaande bepalingen.

Aandachtspunten bij het combineren van opleidingen

Je volgt de opleiding van de lagere graad aan een andere hoger onderwijsinstelling en je wenst deze te combineren met een inschrijving voor een opleiding van een hogere graad aan de Universiteit Antwerpen? In dit geval zijn volgende voorwaarden van toepassing voor deze combinatie van inschrijvingen:

 • Je inschrijving in je thuisinstelling voor de opleiding van de lagere graad voor het desbetreffende academiejaar moet reeds in orde én terug te vinden zijn in de Databank Hoger Onderwijs op basis van je rijksregisternummer.
 • De toelating tot combineren van de opleidingen door de betrokken faculteit van de Universiteit Antwerpen is vereist.

Je wenst meerdere opleidingen via verschillende contracten te combineren?  Dan zijn tevens de voorwaarden van toepassing die je vindt bij "Ik wil me inschrijven voor meerdere contracten".

...voor meerdere contracten

Afhankelijk van de situatie zijn er twee mogelijkheden:

 • Meerdere contracten binnen één opleiding
  Het is mogelijk om binnen dezelfde opleiding een contract voor het behalen van een diploma (diplomacontract en examencontract-diploma) te combineren met een contract voor het behalen van creditbewijzen (creditcontract en examencontract-creditbewijs). Voor elke inschrijving met een credit- of examencontract blijft toelating van de faculteit vereist.
  Opgelet, contracten met dezelfde finaliteit (diploma of creditbewijs) kunnen niet gecombineerd worden binnen dezelfde opleiding. Je kan dus geen diplomacontract én een examencontract-diploma afsluiten voor bijvoorbeeld je inschrijving "bachelor in de rechten".
   
 • Meerdere contracten met telkens een verschillende opleiding
  In dit geval gaat het om twee of meer inschrijvingen die losstaan van elkaar (dus niet binnen één opleiding). Inschrijven voor meerdere contracten is mogelijk. Voor een credit- of een examencontract blijft toelating van de faculteit nodig. Ook moeten de faculteiten op de hoogte gebracht worden van de combinatie van contracten.

In beide gevallen volg je de standaard inschrijvingsprocedure.  Denk eraan dat er voor elk contract dat verschilt van een diplomacontract een toelating van de betrokken faculteit vereist is.

...voor een interuniversitaire opleiding

Een interuniversitaire opleiding is een opleiding die door meerdere universiteiten georganiseerd wordt.

Als de Universiteit Antwerpen je thuisinstelling voor de interuniversitaire opleiding wordt dan volg je de standaard inschrijvingsprocedure voor je inschrijving aan de Universiteit Antwerpen.  Eventueel moet je je ook nog registreren aan de andere instellingen waar ook lessen van de opleiding plaatsvinden.

Ben je in het kader van een interuniversitaire opleiding (waarin de Universiteit Antwerpen participeert) aan een andere instelling dan de Universiteit Antwerpen ingeschreven? Dan is de kans groot dat je ook aan de Universiteit Antwerpen opleidingsonderdelen moet volgen.  Je zal je dan naast de inschrijving in de thuisinstelling ook moeten registreren aan de Universiteit Antwerpen om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten.
 
Voor de registratie voor een interuniversitaire opleiding waarbij de Universiteit Antwerpen niet je thuisinstelling is, heb je de volgende documenten nodig:

 • Een toetredingsovereenkomst, te bekomen via de online aanmelding. Voor de keuze van de inschrijving in stap 1 van het webformulier maak je de volgende selectie: "Diplomacontract --> Uitwisseling en overige --> Interuniversitair --> Interuniversitaire opleiding X" (waar X staat voor de betrokken opleiding).
 • Een kopie van je identiteitskaart

Je dient beide bovenstaande documenten elektronisch in via het aanmaken van een ticket in onze helpdesk tijdens de inschrijvingsperiode.  Opgelet, je inschrijving voor het desbetreffende academiejaar in je thuisinstelling in de interuniversitaire opleiding moet reeds in orde én terug te vinden zijn in de Databank Hoger Onderwijs op basis van je rijksregisternummer.  Dit kan je controleren in je studentenportaal (www.studentenportaal.be).
Via de helpdesk word je op de hoogte gehouden van de verwerking.

Na de registratie door de centrale studentenadministratie ontvang je een persoonlijke toegangscode voor SisA, Blackboard en Webmail.
Via SisA moet je dan een foto voor je studentenkaart opladen.  Nadien ontvang je op je postadres een studentenkaart.

De inschrijving in de opleidingsonderdelen die je aan de Universiteit Antwerpen wil volgen, breng je zelf in orde via je SisA selfservice (na inloggen op sisastudent.uantwerpen.be met je studentenaccount). 

 

...als doctoraatstudent

Alle informatie over de toelating tot het doctoraat vind je op de website van de Antwerp Doctoral School.

...voor een postgraduaat

Studenten die zich wensen in te schrijven voor een postgraduaat dienen eerst en vooral contact op te nemen met de organiserende instantie. Bij deze instantie kan men terecht voor informatie i.v.m. de toelating tot inschrijving en de procedure betreffende het verdere verloop.
 
Voor de inschrijving voor een postgraduaat heb je de volgende documenten nodig:

 • een toetredingsovereenkomst, te bekomen via de online aanmelding. Voor de keuze van de inschrijving maak je de volgende selectie: "Diplomacontract --> Postgraduaat --> Postgraduaat X --> Postgraduaat X " (waar X staat voor de betrokken opleiding).
 • een kopie van je identiteitskaart

Afhankelijk van de instructies van de organisator moeten beide bovenstaande documenten via de organisator of via het aanmaken van een ticket in onze helpdesk tijdens de inschrijvingsperiode aan de centrale studentenadministratie bezorgd worden.  In het geval van het indienen via de helpdesk is een belangrijke voorwaarde voor de verwerking dat de organisator via het studentenadministratiesysteem SisA reeds een toelating heeft ingevoerd.
 
Voor de inschrijving betaal je niets aan de centrale studentenadministratie.  De betaling gebeurt rechtstreeks aan de organiserende instantie.

Na de inschrijving door de centrale studentenadministratie ontvang je een persoonlijke toegangscode voor SisA, Blackboard en Webmail.
Via SisA moet je dan een foto voor je studentenkaart opladen.  Nadien ontvang je op je postadres een studentenkaart.

De registratie van de opleidingsonderdelen gebeurt via je SisA selfservice (meer informatie kan je bekomen bij de organiserende instantie).

 

 

...maar ik heb geen diploma secundair onderwijs

De Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen voorziet een procedure Afwijkende Toelating (pAT) voor kandidaat-studenten zonder diploma secundair onderwijs. Hierbij moet je een uitgebreid studieoriënteringsdossier indienen bij de beoordelingscommissie en deelnemen aan een test die je algemeen niveau beoordeelt. Eén van de voorwaarden is dat je minstens 21 jaar oud moet zijn.  Op deze manier kan je eventueel een vrijstelling bekomen van de algemene toelatingsvoorwaarden voor de bacheloropleiding. Alle informatie vind je op: www.auha.be/pat. Nadien toch nog vragen? Contacteer het Studenten Informatie Punt via stip@uantwerpen.be.

Ben je nog bezig met het behalen van een diploma secundair onderwijs, bijvoorbeeld via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, dan zal je moeten wachten tot je het diploma behaald hebt voor je kan inschrijven.