Postgraduaat in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht

Postgraduaat aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Wat?

Op het vlak van het aansprakelijkheidsrecht kennen onze Belgische universiteiten de opleidingsonderdelen “(buitencontractueel) aansprakelijkheidsrecht (en risicoverzekeringen)”, “schadevergoedingsrecht” en “verbintenissen uit wet en uit rechtsregel”. Die opleidingsonderdelen worden als plichtvak in de bacheloropleiding opgenomen of als keuzevak in de masteropleiding aangeboden, met een beperkt aantal contacturen. Op het vlak van het verzekeringsrecht is het aanbod nog schaarser. Het vak “verzekeringsrecht” wordt aan de Belgische universiteiten systematisch slechts als keuzevak aangeboden met een beperkt aantal uren. Dit beperkt aantal uren belet om een volledig overzicht te geven van het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht. Nochtans bestaat daar vraag naar: zowel studenten als beroepsbeoefenaars hebben al meermaals aangegeven dat er behoefte bestaat aan een gespecialiseerde opleiding. Deze postacademische opleiding wil tegemoet komen aan deze leemte in het onderwijsaanbod.

Voor wie?

De opleiding postgraduaat aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht staat open voor alle geïnteresseerden in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, mits zij houder zijn van eenuniversitair of hogeschool diploma.

Zo staat de opleiding open voor o.a. houders van het diploma van:

 • licentiaat/master in de rechten
 • licentiaat/master criminologie
 • licentiaat/master in de verzekeringen
 • licentiaat/master verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
 • licentiaat/master in de economische wetenschappen
 • licentiaat/master toegepaste economische wetenschappen
 • licentiaat/master handelsingenieur
 • licentiaat/master in de handelswetenschappen
 • licentiaat/master in de politieke en sociale wetenschappen
 • licentiaat/master in de taal en letterkunde
 • licentiaat/master in de actuariële wetenschappen
 • licentiaat/master in de geschiedenis
 • licentiaat/master in de personal financial planning
 • licentiaat/master in de bedrijfskunde
 • doctor in de heel-, genees- en verloskunde/arts/master in de geneeskunde
 • bachelor bedrijfsmanagement